“WORK LIFE BALANCE – jak najít rovnováhu mezi profesí a osobním životem?“

MOTTO:

“Životní úspěch je především dobrý pocit z toho, že věci, které děláme, děláme, jak nejlépe dovedeme. S vírou a nadšením. Je to dobrý pocit ze sebe sama“.

Být úspěšný ve své práci a být šťastný v osobním životě, to je sen každého člověka. Pro lidi, kteří pracují v manažerských funkcích a na které je neustále vyvíjen pracovní tlak, je stále náročnější najít v sobě soulad a harmonii. Pro nastolení životní rovnováhy je potřeba si nastavit principy a zásady, které pomáhají vnitřní klid udržovat. Správný životní postoj přináší dlouhodobý úspěch nejen v jeho profesní části. Pomáhá překonávat životní překážky a obtížné situace, je základem hodnotných mezilidských vztahů.

 

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

– Pozitivní přístup

– Boj proti průměrnosti, důležitost nadšení

– Volba postoje k životním situacím

– Limitované myšlení

– Šíření pozitivní energie

– Volba úhlu pohledu

– Budování si nadhledu v životě

– Negativní změny v životě

– Důležitost vnitřní motivace

– Vztahová banka

– Vize a životní hodnoty jako základní kameny životní harmonie

 

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NETRÉNUJÍ:

Uvědomí si, jak významnou roli má jejich soukromý život pro úspěch v práci a jak jsou tyto dva faktory nedělitelné. Naučí se jít za hranice svého myšlení a budou umět se podívat na situace, které denně řeší, z jiného úhlu. Seznámí se s technikami, pomocí kterých si lze udržet životní nadhled.

 

FIRMA ZÍSKÁ:

Zaměstnance, kteří jsou schopni najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Mají pozitivní přístup k sobě i práci, což podstatně ovlivňuje jejich pracovní výkony.