„ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ“ – 2 DNY

MOTTO:

“Konflikty můžete řešit, jak chcete – třeba i násilím. Lidé Vám to možná někdy odpustí, ale nikdy Vám to nezapomenou.“

Rozdílnost komunikačního stylu manažera a podřízeného pracovníka přináší leckdy v životě situace, kdy je pro nás velmi obtížné pochopit druhou stranu. Možná, kdybychom věděli více o základních rozdílech a nejčastějších chybách, kterých se snadno můžeme dopouštět v komunikaci s partnerem, bylo by vše jednodušší. Pokud dokážete pochopit odlišnosti v komunikaci, dokážete i výrazně zlepšit mezilidské vztahy a snáze řešit konflikty.

 

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

– Základní principy komunikace

– Nejčastější chyby

– Zvládání emocí vlastních

– Zvládání emocí druhé strany

– Řešení konfliktů

– Jak se vyhnout rozepřím

– Jak motivovat druhou stranu

– Postup pro dosažení dohody

– Jednotlivé kroky a jejich úskalí

– Hledání společného řešení

– Strategie vztahů a další témata

 

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučí se, že mnohem snazší než konflikty řešit, je jim předcházet a naučí se, jak to udělat. Osvojí si techniky řešení již vzniklých konfliktů tak, aby nebyly narušeny vztahy a bylo dosaženo oboustranně přijatelné dohody. Naučí se zvládat emoce, což je dovednost, kterou ocení v pracovním i v osobním životě.

FIRMA ZÍSKÁ:

Sníží se počet konfliktů, na jejichž konci je nenávratně narušený vztah a důvěra mezi spolupracovníky i obchodními partnery. Zvýšení počtu dohod a kvalitních vztahů na základě nadhledu při řešení konfliktů. Firma získá osobnosti, u kterých je schopnost předejít nebo zvládnout konflikt známkou jejich lidské úrovně a vyspělosti.

 

“JAK ZVLÁDAT KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI?“

MOTTO:

“Konflikty budou vždy – otázkou je, jakou formou se řeší.“

Různé názory, úhly pohledů a v některých případech a zájmy se pochopitelně na pracovišti projevují menšími či většími konflikty. Bohužel se často stává, že konflikty přestanou být řešeny v racionální rovině a přerostou do emoční roviny. Následně se snadno stanou osobními problémy zúčastněných. Tato situace může snadno eskalovat a může snadno přerůst v nevraživost a dokonce i v nepřátelskost mezi jednotlivci, ale v některých případech i mezi různými týmy, odděleními nebo dokonce divizemi. Taková situace má následně devastující vliv na možnou spolupráci, na efektivitu práce a tudíž i na celkový úspěch firmy.

 

OTÁZKY? SE KTERÝMI CHCEME PRACOVAT:

Jaké situace jsou nejvíce konfliktní?

Lze oddělit racionální a emocionální řešení?

Co je to empatie v praxi?

Lze se dohodnout vždy Výhra – Výhra?

Jaké strategie a typy dohod můžeme dělat?

 

Z PROGRAMU WORKSHOPU:

– řešení konfliktu na emocionální úrovni

– empatie a její praktické projevy

– řešení konfliktu na racionální úrovni

– styly a strategie dohod

 

FIRMA WORKSHOPEM ZÍSKÁ:

Otevře se téma o možných konfliktních situacích ve firmě s tím se vytvoří vhodná příležitost k vyjasnění si různých stanovisek. Tím, že všem popíšou zásady a principy pro řešení konfliktů, mohou se tyto zásady vyhlásit jako firemní. Takto se může výrazně zlepšit forma řešení rozdílných názorů i celá firemní kultura.

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPEM ZÍSKAJÍ:

Účastníci se seznámí s rozdílnými druhy konfliktů. Naučí se oddělovat emoční a racionální rovinu konfliktů a rovněž se naučí pojmenovat různé druhy dohod, Uvědomí si důležitost dodržování určitých zásad a postupů. Tyto zásady jsou snadno použitelné v každodenním životě.