“JAK PŘEŽÍT V DOBĚ PLNÉ ZMĚN?“

MOTTO:

“Jediné, na co se můžeme spolehnout, je, že zítra bude vše jinak.“

Doba je plná změn. Situace ve firmách se neustále mění, vše se reorganizuje, optimalizuje, konkurence se mění, spolupracovníci se mění. Mnohé z těchto změn máme tendenci vnímat jako negativní pro náš život. Často nás stresují a dostávají pod tlak. Časem se sice ukáže, že mnohé z těchto událostí byly nakonec pozitivní, ale přesto máme problém se s nimi vyrovnat. Workshop je vhodný pro firmy, které prochází změnou, která může být pracovníky, ať už objektivně či subjektivně, vnímána negativně. Je vhodný, pokud je potřeba důležité pracovníky udržet při všech změnách v pozitivním duchu. K workshopu doporučujeme jako literaturu bestseller: “Kam se poděl můj sýr.“

 

OTÁZKY, SE KTERÝMI CHCEME PRACOVAT:

Jak si udržet pozitivní přístup u negativních změn?

Jak můžeme změnit úhel pohledu na negativní změny?

Jak si udržet nadhled nad situacemi?

 

Z PROGRAMU WORKSHOPU:

– základní zásady pozitivního přístupu

– jaké situace vnímáme negativně

– důležitost volby úhlu pohledu

– důležitost udržení si aktivity ve změnách

– různé strategie vztahu ke změnám a jejich důsledky

– zásady pro udržení si pozitivního nadhledu

 

FIRMA WORKSHOPEM ZÍSKÁ:

Pracovníky, kteří si lépe uvědomují nezbytnost změn a jsou více ochotni pozitivně přijmout změny. Na pracovištích i ve firmě bude pozitivnější atmosféra. Pracovníci budou mít menší strach a obavy ze změn, budou více aktivní a budou více schopni si udržet pozitivní nadhled. Tyto zásady se můžou následně jasně zformulovat a uplatnit ve firemní kultuře.

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPEM ZÍSKAJÍ:

Účastníci se zamyslí nad svými postoji vůči změnám ve firmě i v osobním životě. Uvědomí si možnost volby úhlu pohledu na různé situace a svobodu v rozhodnutí, jaký úhel pohledu si vybírají. Seznámí se se zásadami a postupy pro udržení si pozitivního nadhledu. Uvědomí si důležitost okamžitého nereagování na zdánlivě negativní změny.