“POZITIVNÍ PŘÍSTUP PRO VŠECHNY“

MOTTO:

“Nemůžeme si vždy vybrat situaci, ve které se ocitneme, vždy si ale vybíráme postoj, který zaujmeme.“

Téma pozitivního přístupu je především v dnešní době naprosto zásadní. Situace ve firmách i ve společnosti je často vnímána negativně. Ze všech stran se na nás hrnou negativní zprávy a katastrofické scénáře. Firmy se reorganizují, konkurenční tlak se zvětšuje, nálada se zhoršuje…

 

Otázky, se kterými chceme pracovat:

Je vůbec možné tomu všemu nepodlehnout?

Do jaké míry jsme vlastně my osobně pozitivní?

Nepodléháme i my zbytečně negativním náladám?

Jak si udržet pozitivní přistup v dnešní době?

Jak se bránit negativnímu myšlení jiných lidí a negativní atmosféře?

Jak si dobíjet a udržovat dostatek energie?

Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět na workshopu.

 

Z programu workshopu:

– rozdělení lidí dle postoje k životu

– rozpoznání negativního postoje a jeho důsledky

– vliv negativních lidí

– pozitivní či konstruktivní přístup a jeho charakteristika

– soustředění se na řešení

– důležitost zpětné vazby z okolí

– dobíjení si pozitivní energie

 

Firma workshopem získá:

Více pozitivně naladěné pracovníky, pozitivnější atmosféru na pracovištích i ve firmě. Pojmenují se negativní projevy a negativně ladění lidé budou více rozpoznatelní. Pracovníci budou z hlediska postojů více otevření zpětné vazbě. Vyvolá se diskuse o zásadách pozitivní komunikace a tyto zásady se můžou následně jasně zformulovat a uplatnit ve firmě. Pozitivní přístup se může stát firemním standardem.

 

Účastníci workshopem získají:

Dobrou příležitost zamyslet se nad svými postoji v životě. Naučí se pojmenovat jednotlivé postoje a rozpoznat je v běžném pracovním i v osobním životě. Uvědomí si důležitost pozitivního přístupu a zároveň i zpětné vazby z okolí. Naučí se udržovat si pozitivní přístup a doplňovat energii.

 

“4 ZÁKONY MYSLI A JEJICH UPLATNĚNÍ VE FIREMNÍM I OSOBNÍM ŽIVOTĚ“

 

MOTTO:

“Vše se řídí podle určitých zákonů – i lidská mysl – a tedy tím i náš život.“

Funkčnost některých zákonů mysli, např. Zákon akce a reakce, je na první pohled zřejmá a zná ji např. každý rodič, který nutí dítě se učit anebo mu něco zakazuje. Podobnou zkušenost máme, když nám něco nutí nějaký prodejce. Jak to ale uplatnit, pokud potřebujeme někoho přesvědčit my? Ve workshopu najdete kromě jiného i některé myšlenky z divadelního představení J. Duška: “Čtyři dohody“ i ze známého filmu současnosti “Tajemství“ (The Secret).

 

Otázky, se kterými budeme pracovat:

Jakou sílu má vlastně naše slovo či myšlenka?

Do jaké míry ovlivňují naše myšlenky naše výsledky?

Co je to neurolingvistické programování?

Dá se naše mysl programovat?

Můžu zlepšit svůj život pouhou změnou svého myšlení?

 

Z programu workshopu:

– volba postoje v životě – základ pozitivního přístupu

– situace k řešení nebo problém?

– emoční náboj slov

– zákon akce – reakce

– zákon koncentrace

– zákon přitažlivosti

– zákon setrvačnosti

– praktické použití

 

Firma workshopem získá:

Pracovníky, kteří budou kreativněji přemýšlet nad řešením různých úkolů.

Pracovníky, kteří budou více věřit ve vyřešení situací.

Pracovníky, kteří budou méně říkat: “To nejde, protože …“

Pracovníky, kteří budou aktivnější a pozitivnější.

 

Účastníci workshopem získají:

Účastníci si uvědomí důležitost svého myšlení a dopady pro svůj život.

Zamyslí se nad formou své komunikace s okolím.

 

 

“LIMITOVANÉ MYŠLENÍ…ANEB KDE JSOU VLASTNĚ HRANICE NAŠICH MOŽNOSTÍ?“

 

MOTTO:

“Když máš pocit, že už nemůžeš, tak ještě 3x můžeš…“

Neustále přichází nové úkoly, problémy a projekty a neustále se mění podmínky kolem nás. Pořád jsme nuceni hledat nová řešení v různých oblastech našeho života. A někdy máme pocit, že řešení situace ani neexistuje. Co nám brání v kreativním hledání řešení?

Velmi často jsou to zažité stereotypy v myšlení, někdy pohodlnost, někdy i strach z nových nevyzkoušených cest. Často to můžeme cítit jako určitou zablokovanost myšlení – “limitované myšlení“. Přitom právě víra v existenci řešení, kreativita, ochota překonávat své stereotypy v myšlení, ochota zkoušet nová řešení a ochota hledat nové cesty jsou pro úspěch jednotlivce i firmy zásadní.

 

Otázky, se kterými budeme pracovat:

Existují řešení komplikovaných situací?

Jak mám poznat stereotypy ve svém myšlení?

Je důležitější kreativita nebo zdravý rozum?

Jak poznat, že řešení jsou reálná?

 

Z programu workshopu:

– volba postoje v životě – základ pozitivního přístupu

– být nositel řešení nebo problému?

– objektivní příčiny v našem životě

– projevy limitovaného myšlení

– strachy v našem životě a jejich důsledky

– konkrétní příklady řešení “neřešitelných situací“

 

Firma workshopem získá?

Pracovníky, kteří budou kreativněji přemýšlet nad řešením různých úkolů. Pracovníky, kteří budou více věřit ve vyřešení situací.

Pracovníky, kteří budou méně říkat: “To nejde, protože…“

Pracovníky, kteří budou aktivnější a pozitivnější.

 

Účastníci workshopem získají:

Účastník si položí otázku: “Co všechno vlastně můžu/můžeme zvládnout?“.

Uvědomí si, že jeho možnosti najít řešení jsou mnohonásobně vyšší než si sám myslí.

A rovněž si pojmenuje, co mu v hledání řešení nejvíce brání – že to jsou jeho stereotypy v myšlení. Otevře se mu velký prostor pro práci sám na sobě.