SEBEMOTIVACE – ZÁKLADNÍ PILÍŘ ÚSPĚCHU – 2 DNY

 MOTTO:

“Pouze asi 2% lidí je schopno samostatně si vytýčit cíl, stanovit si postup k jeho dosažení a splnit jej.“

Jsou obchodníci, kteří by mohli mít výrazně vyšší výsledky v obchodní činnosti, pokud by dokázali zvýšit svou vlastní motivaci – důsledně si stanovovat cíle a dosahovat jich. To obchodním zástupcům pomáhá dosáhnout úspěchu nejen v profesním, ale i v osobním životě. Schopnost stanovovat si náročné cíle a motivace jich dosáhnout je základním kamenem pro úspěšného jednotlivce i celý obchodní tým. Seminář je proto vhodný nejen pro začínající obchodníky, ale i pro velmi zkušené obchodní zástupce, jak pro jednotlivce, tak i pro celé obchodní týmy.

 

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

– Limitované myšlení

– Vlastnost úspěšného člověka

– Přání a cíle člověka

– Vztah vnějšího okolí k úspěchu

– Vlivy na sebevědomí

– Stanovování cílů

– Cesty k dosažení cílů

– Motivace vlastní osoby

– Pozitivní povzbuzení

– Překonání odmítnutí

– Trvalé “dobíjení“ sebevědomí

– Omezení odkládání úkolů

– Umění říci NE nepodstatným věcem

 

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Díky semináři se zamyslí nad svými motivy a možná objeví i motivy nové.  Naučí se stanovovat si náročné cíle a zvýší tak šanci na jejich dosažení. Uvědomí si vlastní priority.

 FIRMA ZÍSKÁ:

Vysoce motivované obchodní zástupce, kteří jsou schopni stanovit si náročné cíle a dosáhnout jich. Získá obchodní zástupce, kteří dosahují vynikajících výsledků v prodeji.