Nabídka vzdělávacích akcí pro firmy včetně představení Jiřího Denka jako mořeplavce a lektora ve formátu PDF ke stažení ZDE. 

Nejzajímavější a aktuální témata současnosti vhodná pro tyto workshopy:

– Jak si udržet pozitivní přístup?… aneb pozitivní přístup pro všechny…

– Jak přežít v době plné změn?

– Zákaznická orientace v každodenním životě firmy

– Jak zvládat konflikty na pracovišti?

– 4 Zákony mysli: a jejich uplatnění ve firemním i osobním životě…

– Limitované myšlení… aneb kde jsou hranice našich možností?

– Work Life Balance – jak najít rovnováhu mezi profesním a osobním životem?

 

Témata workshopů můžou na sebe navazovat a přizpůsobují se konkrétní situaci ve firmě.

 

Forma workshopu:

Přicházíme tedy s formou prezentace pro velkou skupinu. Přikláníme se k takové formě, aby pro účastníky workshop byl užitečný, ale i účastníky pobavil. Workshop je plný názorných příkladů z každodenního života firem. Jde o to pojmenovat určité pozitivní i negativní projevy každodenního chování tak, aby každý kdo chce, tyto projevy dokázal u sebe i u ostatních rozpoznat a pojmenovat. Dalším krokem je vysvětlit zásady a principy, podle kterých můžeme v těchto situacích správně reagovat. Na závěr si každý účastník zformuluje hlavní myšlenky a jednoduchý osobní plán rozvoje. Hlavní myšlenky se můžou stát i součástí firemní kultury. Součástí workshopu je i diskuse na otázky z publika.

Čas pro workshop:

Pozornost velké skupiny lze koncentrovat maximálně na 2 – 2,5 hodiny včetně 1 přestávky a diskuse. Workshop může proběhnout během pracovní doby, po pracovní době anebo případně i před hlavní pracovní dobou. Workshop je možné zrealizovat i o víkendu ve spojení s jinou firemní akcí.

Účastníci workshopu:

Workshopu se může zúčastnit až 100 účastníků v jedné skupině. Může to být část pracovníků firmy, určité týmy či oddělení anebo i všichni pracovníci firmy naráz či ve skupinách. Sdílená společná akce může odstartovat celofiremní diskusi na dané téma. A tato diskuse může být začátkem změny ve firmě.

Výstupy z workshopu:

Každý účastník dostane jednoduchý přehled “Hlavní myšlenky z workshopu“ v upravené a zalaminované podobě, takže vše hlavní může mít před očima každý den.

Zpětná vazba z workshopu:

– Po skončení workshopu můžou účastníci vyplnit jednoduchou okamžitou zpětnou vazbu o užitečnosti a možných přínosech workshopu. Mohou případně i zformulovat nejzajímavější myšlenky. Tuto zpětnou vazbu zpracuje lektor do závěrečné zprávy včetně zajímavých postřehů.

– Doporučujeme kromě okamžité zpětné vazby zrealizovat po 1 – 3 týdnech i elektronickou zpětnou vazbu s odstupem všech účastníků.

Firma workshopem získá:

– otevře se diskuse k vybranému důležitému a aktuálnímu tématu

– pracovníci vidí snahu firmy a vedení pracovat na tématech

– popíšou se pozitivní i negativní projevy pracovníků ve firmě, se kterými se dá dál pracovat

– na nejbližší poradě či setkání se můžou do diskuse k tématu zapojit všichni pracovníci

– vzniknou zformulované zásady pro dané téma

– vznikne prostor pro pozitivní změnu v týmu, oddělení či celé firmě

– může se pozitivně zlepšit firemní kultura

Účastníci workshopem získají:

– pozitivní energii a zvýšení vlastní motivace

– uvědomí si pozitivní i negativní projevy chování svého i kolegů k danému tématu

– získají inspirativní myšlenky pro pracovní i osobní život

– získají vyšší a pozitivnější nadhled nad situací

Délka trvání workshopu:

2,5 – 3 hodiny včetně 20 minut přestávky a závěrečné diskuse s účastníky

Cena obsahuje:

– přehled “Hlavní myšlenky z workshopu“ v upravené a zalaminované podobě pro každého účastníka

– formulář “Osobní plán“ na zavedení nejzajímavějších myšlenek účastníka do svého života

okamžitou zpětnou vazbu účastníků o užitečnosti a možných přínosech workshopu

závěrečnou zprávu včetně zajímavých postřehů lektora

– vyhodnocení případné elektronické zpětné vazby s odstupem všech účastníků

– cestovní náklady do 50 km od Brna