MOTTO:

“Nikoho nemůžete nic naučit. Můžete mu jen pomoci, aby to pro sebe objevil.“ (Galileo)

 Koučink je proces intenzivního rozvoje jednotlivce nebo týmu, který podporuje dosahování stanovených osobních či profesních cílů koučovaného. Jde o proces povzbuzující osobnostní a profesní růst, vedoucí k lepšímu využití vlastních schopností a tím mimo jiné k zefektivnění pracovního výkonu.

 

Co je a co není koučink?

Koučink je důležité odlišit o dvou dalších forem rozvoje

– poradenství a mentorinku. Pojďme si to osvětlit na malém příkladu. Představte si, že pro sebe a svou rodinu vybíráte vhodnou dovolenou. Rozhodnete si pozvat na pomoc

– mentora. Jedná se o velmi zcestovalého člověka. Na základě své vlastní bohaté zkušenosti s cestováním Vám poradí, co by mohlo být pro vás nejlepší.

– poradce. Ten udělá analýzu vašich požadavků na dovolenou a sežene všechny dostupné informace o nejrůznějších typech dovolených, o různých destinacích doma i v zahraničí. Na základě toho vám předloží nejvhodnější typy pro Vás.

– kouče. Ten Vám možná nabídne následující představu…“ Představte si, že jste se právě vrátili ze své vysněné dovolené a vyprávíte svému dobrému příteli svoje zážitky z této cesty… Co je to, co mu říkáte? … Co určitě nechybělo na této vaší dovolené? … Co především přinesla Vám? … Jaký byl hlavní přinos dovolené pro vaši rodinu? … Podívejte se zpátky v čase do doby, kdy jste se rozhodoval pro nejvhodnější dovolenou pro vás. Jaký byl váš první krok na cestě k rozhodnutí právě pro tuto dovolenou? Co následovalo po tomto prvním kroku?“

Dále se Vás kouč možná zeptá, kdy chcete tento první krok učinit. A kdy si pak najdete čas na to, abyste si rozmyslel následující kroky.

 

Ještě malá poznámka – je dost možné, že kouč sám je velmi málo zcestovalý. A je to pro něj v této situaci možná spíše výhodou – není v pokušení vám dávat dobré rady.

Všechny tyto tři druhy rozvojové práce s lidmi mají svůj smysl. Velká přidaná hodnota koučinku je, že výrazně posiluje důvěru ve vlastní schopnosti a síly. Tím, že jste to Vy, kdo si určuje cíl a cestu k tomuto cíli, zvyšuje se také přirozeně vaše odpovědnost za tuto cestu.

A tato zkušenost je přenositelná. Tím, že se posiluje moje sebedůvěra, že se dokážu sám rozhodnout a že mohu věřit svým schopnostem a silám v této konkrétní situaci, o to více si důvěřuji také v situacích, kdy se přede mnou objeví další výzvy.

Základním východiskem koučinku je, že koučovaný má všechny předpoklady k tomu, aby dosáhl svých cílů. Nejedná se tedy o trénink, kde se účastník semináře učí kopírovat nebo napodobovat postupy, které mu přináší poradce nebo trenér jako expert na jejich téma. Role kouče je výrazně jiná.

Kouč se nestaví do role experta, nedává rady – to je jedno ze základních odlišení koučinku od mentorinku nebo poradenství. V roli experta je klient. Kouč je odpovědný za vytvoření takové struktury koučinku, která co nejefektivněji otevírá koučovaného v hledání a nacházení vlastních nových možnosti a řešení. Tento proces vede k důvěře ve své schopnosti a ve vlastní růstový potenciál.

Jednou z důležitých zásad koučinku, která vede k efektivnímu dosahování vlastních cílů, je práce ve výsledkovém, nikoliv problémovém rámci. Stručně řečeno to znamená, že se při koučinku nezabýváme analýzou problému (ve smyslu odkrývání příčin neúspěchu, hledání slabých stránek), ale orientujeme se s klientem na růstový potenciál a na představu toho, čeho chce dosáhnout.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Individuální koučink napomáhá kromě již zmíněného koučovanému nahlížet na jeho vlastní proces (jak se mi to děje?), pomáhá zvyšovat hladinu uvědomění. Tím se zvyšuje klientova schopnost kontrolovat více způsoby jednání v různých situacích, zvyšuje se jeho možnost vědomě se rozhodnout pro to, jak budu jednat v té či oné situaci.

V úvodním setkání vzniká dohoda na cílem, ke kterým bude koučink směřovat. Pokud je zadavatelem koučinku zaměstnavatel koučovaného, může se také účastnit úvodní schůzky a mít tak vliv na dohodu o cílech koučinku. Na veškerých dalších setkáních je pak přítomen jen koučovaný a kouč. Kouč neposkytuje zaměstnavateli žádné informace z obsahu jednotlivých sezení, nepíše žádné hodnotící zprávy (obojí je jednoznačně proti etickému kodexu kouče). Na závěrečném setkání pak může být přítomen opět zaměstnavatel a koučovaný ho může seznámit s výstupy z koučinku – to vše záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem, koučovaným a koučem.

Četnost a časový rozsah setkání jsou řešeny individuálně. Obvykle se jedná o hodinové, případně hodinu a půl dlouhé sezení. Zpočátku v týdenním intervalu, později případně v intervalu delším. Počet setkání se předem dohodne (5-10 setkání). Poté se zhodnotí výsledek a podle potřeby se individuální koučink ukončí nebo se pracuje na dosažení nového cíle.

 KOUČINK JE VHODNÝ PRO TOHO, KDO:

– má vůli a motivaci k profesnímu a osobnostnímu růstu

– přijímá odpovědnost za řešení situací, v nichž se nachází

– je ochoten prozkoumávat nové možnosti a hledat nová řešení

– je ochoten přijímat změnu jako šanci k růstu.

 

KOUČINK: JINÝ PŘÍSTUP KE SPOLUPRACOVNÍKŮM 2 DNY

 MOTTO:

“Vedoucí říká, co je v lidech dobré. Kouč pomáhá lidem, aby v sobě nalezli to nejlepší.“

Koučování se v současné době řadí k nejvýznamnějším stylům vedení pracovních týmů. Lze říci, že koučování můžeme chápat jako styl, na jehož pochopení a zvládnutí nestačí pouze přečíst skripta nebo jinou odbornou literaturu. Na rozdíl od různých metod řízení je koučování jiným přístupem k lidem a k týmu. Pomáhá zlepšit a zefektivnit způsoby komunikace mezi pracovníky nebo skupinou lidí. Koučování podporuje tvorbu individualit schopných týmově pracovat.

 

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

– Základní pojmy

– Vznik a vývoj koučinku

– Filosofie koučinku

– Manažer jako kouč

– Cíle koučování

– Nekritický přístup versus Direktivní přístup

– Koučování týmu

– Stanovování cílů

– Otázky pro koučink a další témata…

 

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si základní pojmy a principy koučování. Natrénují postupy, jak koučování používat. Díky těmto postupům vytvoříte tým lidí, kteří budou pracovat více aktivně a samostatně.

 

FIRMA ZÍSKÁ:

Manažery, kteří ovládají koučování v praxi. Jejich využitím dosáhne firma dynamičtějšího rozvoje, protože nebude využívat potencionálu pouze vedoucích pracovníků, ale potenciálu všech členů týmu.