Všechny semináře i témata jsou maximálně zaměřeny na praktické využití v konkrétních firemních i životních situacích. Čerpají z osobních zkušeností manažerů z jiných firem, i z bohatých osobních zkušeností lektora.

Cílem je co nejvíce konkrétních postřehů a z toho vyplývajících poučení a zásad dostat do praktického každodenního života.