„MOTIVACE PRACOVNÍHO TÝMU“ – 2 DNY

MOTTO:

“Aby člověk dosahoval kvalitních výsledků, musí mít motivaci. Chcete-li, aby dosahoval kvalitních výsledků pod Vaším vedením, musíte ho umět motivovat.“

Jednou z nejdůležitějších dovedností manažera či vedoucího pracovního týmu je umění motivovat svůj tým k plnění úkolů. Lidé, kteří motivují, jsou velmi vzácní. Můžeme někoho přinutit, aby úkol udělal, ale zcela jistě ho nemůžeme přinutit, aby to udělal rád. Právě psychická pohoda vyplývající z ocenění vedoucího je důležitá pro stabilitu týmu.

 

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

– Motivační faktory

– Různé motivační teorie

– Nemzdové formy motivace

– Zvyšování sebedůvěry

– Limitované myšlení

– Rozvoj lidí jako motivační prostředek

– Pozitivní povzbuzení

– Zvyšování úrovně výkonu pracovníků

– Rozvojový pohovor

– Základní filosofie při rozvoji lidí a další témata…

 

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Budou umět zjistit, co jejich spolupracovníky motivuje a jak s těmito informacemi pracovat. Osvojí si zásady motivace svých spolupracovníků tak, aby pod jejich vedením dosahovali maximálních výkonů.

 

FIRMA ZÍSKÁ:

V podobě vedoucího pracovníka získá osobnost, která dokáže motivovat tým lidí a povede jej tak, aby efektivně využil jeho pracovní potenciál. Díky zkvalitnění přístupu vedoucího pracovníka se upevní nejen výkonost, ale i stabilita týmu. Vaše firma tak nebude přicházet o kvalitní pracovníky, protože budete vědět, co pro svou práci potřebují a co je pro ně důležité.

 

„MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – základy“ – 2 dny

MOTTO:

“Umění kvalitně vést a řídit je dáno jen pár lidem. Všichni ostatní se to můžeme kvalitně naučit.“

Manažeři na liniových či nižších pozicích bývají ti, kteří svou zaměstnaneckou náplň práce zvládali dříve a lépe, než ostatní. Avšak přechod do manažerské role je natolik zásadní změna, že bez dalšího vzdělávání může nový manažer opravdu “pohořet“. A právě v době přípravy na novou roli, nebo ve dnech přebírání této role, je pro manažera obrovskou pomocí, pokud může procházet vzděláváním či tréninkem v této oblasti. A dokonce i manažeři, kteří svou roli plní již několik let i na vyšších pozicích, vítají tréninky základů manažerských dovedností jako obnovení těchto svých dovedností nebo určitý “restart“. Nejenže se na sebe podívají v kontextu nejmodernějších manažerských metod, ale přímo na místě si je vyzkouší a obdrží zpětnou vazbu jak od školitele, tak od ostatních.

 

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

– Vedení versus řízení

– Ideální manažer

– Jaká je moje komunikace?

– Situační vedení

– Typologie osobnosti

– Jak vést jednotlivé typy

– Motivace aneb co na ně platí

– Sebemotivace

– Zpětná vazba a jak ji efektivně podávat

– Případové studie a nácviky

 

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Pochopí manažerskou roli

Rozšíří si portfolio manažerských technik a nástrojů

Procvičí si manažerské komunikační techniky

Natrénují různé styly řízení

Vyzkouší si více druhů poskytování zpětné vazby

Pochopí, proč a jak jsou různí lidé různě motivovatelní

Vyslechnou si zpětnou vazbu a zkušenosti ostatních

 

FIRMA ZÍSKÁ:

Manažery – profesionály

Manažery orientované jak na výsledky, tak na lidi

Manažery schopné individuálního řízení a motivace

Manažery schopné účinně poskytovat zpětnou vazbu

Vyrovnanější a efektivnější vedoucí