Název firmy ALTSEA vznikl spojením slov ALTER (spřízněné, bližní, alternativní,…) a SEA (moře)…

Naše vize: chceme být inspirací lidem k poznávání sebe sama a k práci na vlastní motivaci a seberozvoji…

Naše poslání: pomáháme vytvářet motivující prostředí ve firmách a inspirovat týmy i jednotlivce v klidné i rozbouřené době plné změn… Našimi úspěchy i neúspěchy v překonávání překážek, řešení krizových i konfliktních situací při našich plavbách chceme ukázat paralely mezi mořeplavbou a pracovním životem managerů a vedoucích i klíčových pracovníků ve firmách i v týmech…

 

Naše hodnoty:

Pozitivní přístup – věříme v překonávání svých limitů a strachů a v posouvání svých hranic…

Sebepoznání – věříme, že klíčem k posunu, úspěchu i štěstí je poznání sebe sama – svých silných stránek a v jejich rozvoji…

Osobnostní rozvoj – věříme, že nejdůležitější je ochota na sobě neustále pracovat a učit se ze zkušeností svých i ostatních…