Na plachetnici můžete navštívit místa, která jiným způsobem jde navštívit obtížně anebo vůbec ne…

Chceme poznat svět dokud můžeme vidět alespoň střípky z původního světa. A chceme tento svět ukázat našim dětem… Chceme navštěvovat obtížně přístupná místa na naší planetě…

Také chceme umožnit těm, kteří chtějí, plout tento svět poznávat s námi… a také chceme tento svět zprostředkovat našim kamarádům a přátelům, známým i neznámým lidem i dětem, našimi přednáškami a promítáními…

A děti? Zastáváme názor, že dítě není překážkou v cestování, ale obohacení našeho života i cestování o dětské oči. A kam můžeme my, mohou i ony. Jsme rádi, že pomáháme inspirovat i další rodiny v jejich cestování a poznávání světa… Co můžeme dát dětem více než poznání světa a maximum prožitého společného času a pozornosti…?

Denkovi